Ga naar hoofdinhoud

Release Notes 6.8

· Een minuut leestijd
Paul Dijkstra
That Inno-Guy

Innobrix Update v6.8

De Innobrix-crew heeft hard gewerkt om een prachtige release mogelijk te maken. In de meest recente release van 26 maart 2024 hebben wij enkele nieuwe features geïntroduceerd.

Features

 • Het nieuwe Credits & Slots systeem. Klik op de link voor meer informatie.
 • Introductie van de Modellen bibliotheek waar modellen zonder opties (ten behoeve van de BIM Publisher) kunnen worden geïmporteerd. Importeren gebeurt dus niet langer rechtstreeks in het project.
 • Een trial-pagina waar Innobrix voor niet-klanten geprobeerd kan worden voor 14 dagen.
 • De achterkant van het systeem is herschreven zodat modules (zoals de BIM Publisher en Planconfigurator) apart voor elkaar kunnen worden ingezet.

...En een hele hoop fixes en kleine verbeteringen! 😊

Release Notes 6.6

· 5 minuten leestijd
Paul Dijkstra
That Inno-Guy

Innobrix Update v6.6

De Innobrix-crew heeft hard gewerkt om een prachtige release mogelijk te maken. Door slim gebruik te maken van een zogeheten Clipping Shader hebben wij het nu mogelijk gemaakt om een woning binnen Innobrix zelf 'op te splitsen'. Maar er is meer...

Wijzigingen

Clipping Shader

Innobrix Add-in voor Revit (2.0.0)
 • De Innobrix: Floor parameter wordt niet langer gebruikt (en geïnjecteerd) vanaf deze versie. Aangezien het clippen van elementen nu wordt gedaan in Innobrix is de noodzaak om elementen te splitsen per verdieping niet langer aanwezig. Dit levert een potentiële efficiëntie verbetering op omdat er, in principe, minder kolommen nodig zullen zijn om alle groepen te kunnen accommoderen.
  • In deze nieuwe stijl export is het dus alleen nog noodzakelijk om Model Groups te gebruiken voor modellen met opties (die alleen kunnen worden gebruikt binnen de Woningconfigurator en Planconfigurator). De Model Groups dienen dan alleen nog te worden voorzien van een Type(s), Column en Row.
  • Alle andere uitgangspunten met betrekking tot Model Groups (zoals nulpunten) blijven voor de rest hetzelfde.
Ondersteuning voor oudere modellen

Het blijft in de nieuwe release mogelijk om met reeds bestaande modellen te werken die (nog) gebruik maken van de Innobrix: Floor parameter. De add-in checkt bij het openen van het document of deze parameter aanwezig is, en op basis van daarvan, wordt er een oude of nieuwe stijl export gedaan wanneer er gekozen wordt voor Export with options. De Export without options knop werkt altijd op de nieuwe methode.

 • Revit Levels die aangemerkt zijn als Building Story worden mee-geëxporteerd naar Innobrix om vooraf al bepaalde verdiepingen te kunnen definiëren. Deze levels zijn in Innobrix (in beperkte mate) aanpasbaar of kunnen worden uitgeschakeld indien wenselijk.

Revit Levels

 • Er is een extra knop in de Innobrix add-in bijgekomen genaamd Export without options. Deze knop is specifiek bedoeld om een 'snelle' export te kunnen maken richting de BIM Publisher of zelfs de Planconfigurator indien er geen opties beschikbaar of noodzakelijk zijn.
  • Tijdens de export worden alle zichtbare geometrische elementen meegenomen in de huidige 3D view. Je hoeft voor een export naar de BIM Publisher dus niet meer vast te houden aan Model Groups.
  • Elementen die altijd worden overgeslagen tijdens een export zijn rechtstreekse Model Text elementen (die dus niet in een family genest zijn) en RPC elementen (render proxies).
 • De IBX-exporter is compleet herschreven zodat er vrijwel géén elementen (zoals geneste voids) meer op de verkeerde plek komen te staan.
 • Support voor Linked-Revit files is toegevoegd aan de exporter. (Importeren terug in Revit op basis van gelinkte Revit files werkt nog niet).
Innobrix Studio
 • Aangepaste Configurable-Editor die recht doet aan de nieuwe stijl export waarbij Levels / Verdiepingen een prominentere rol krijgen.

  • De namen van verdiepingen zijn aanpasbaar of instelbaar.
  • De Revit eigenschappen zijn als read-only eigenschap uitleesbaar ter controle.

  Verdiepingen

  • Vloerdikte wordt gebruikt als een (hoogte) 'offset' waarde op een verdieping om te voorkomen dat je tegen een plafond of vloer aankijkt wanneer een verdieping wordt gekozen in de Verdiepingswisselaar.
 • De Verdiepingswisselaar heeft een aanpassing gekregen waardoor het mogelijk is om zowel de wisselaar te 'slepen' als om een specifieke verdieping te selecteren door hier op te klikken.

 • Er is een nieuw Filter systeem aanwezig die het mogelijk maakt om te kunnen filteren op kolombasis. Het is nu mogelijk om Kolommen te voorzien van een eigen Label. In kan gedaan worden via de Scene Hierarchie en te kiezen voor een Kolom en tenslotte in het Label-veld een term in te vullen.

 • Optielijst (objecten) in de Content Browser hebben nu een eigen kleurrijke icoon gekregen op basis van de naam van een optielijst om een meer visuele distinctie te geven t.o.v. de oude generieke 'Innobrix-iconen'.

  • Het is aanvullend mogelijk om een eigen thumbnail voor een optielijst te uploaden.
 • Radio button aanpassing: nu wordt, indien niet zelf gezet, onder een header altijd een eerste radio button aangezet. Principieel is het niet mogelijk of wenselijk om een header met meerdere radio's te hebben waarbij er géén enkele aan staat. (Er zijn uiteraard uitzonderingen).

 • Optielijsten kunnen nu ook worden verwijderd onder het Acties menu, maar alleen wanneer de desbetreffende optielijst niet meer in gebruik is.

 • Het Revit JSON configuratie-bestand is aangepast zodat ook de nieuwe stijl wordt toegepast bij het importeren.

 • De prijslijst is optioneel gemaakt in Planconfigurator projecten. (Alle plannen binnen een project kunnen prijzen tonen, of geen enkel plan).

 • 3 nieuwe kaartlagen zijn beschikbaar gemaakt in de Planconfigurator, dit zijn:

  • Ruimtelijke plannen
  • Hoogspanningskabels
  • Natura2000
 • Alle Editors (Configurable-Editor, Plan-Editor, Woningtype-Editor) kunnen op slot worden gezet met het -icoon bovenin de topbar. Zolang het slot actief is kunnen geen aanpassingen worden verricht aan het plan.

 • Verbeterde VolgJeWoning integratie:

  • Autosave die direct naar de actieve 'configuratie' wordt opgeslagen
  • Deeplinken naar een specifieke optie binnen de optielijst in Innobrix
  • Het is nu mogelijk om vanuit Innobrix Studio opgeslagen Configuraties te verwijderen.
 • Witte (laad) massa's kunnen nu (op basis van een configuratie) worden geupdate met de juiste afmetingen.

...En een hele hoop fixes en kleine verbeteringen! 😊