Ga naar hoofdinhoud

2.4 - Optielogica en Optiemapping

Optie-mapping: opties koppelen aan groepen

Hoofdstuk 2.4: Optie-mapping!
Hoe werkt optie-mapping?

In de vorige sectie van deze tutorial gaven we aan dat de opties in een optielijst gekoppeld dienen te worden aan de Model Groups die vanuit Revit afkomstig zijn zodat je model dynamisch configureerbaar wordt. Het drag' n' drop idee van Innobrix wordt ook hier weer gebruikt.
Het proces van koppelen van opties aan groups noemen wij Optie-mapping. Het komt ook regelmatig voor dat er meerdere opties aan 1 groep worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie-optie zoals een Schuifpui + Uitbouwen achtergevel 2400mm waarbij dit 2 afzonderlijke opties zijn in de optielijst. De positie waar een optie staat 'binnen' een groep maakt dan óók uit.

STAP 6

Open je model in tasveld-vorm ('Uitgeklapt'), via het - Weergave menu.

Example

In dit voorbeeld aan de linkerzijde waar een kolom wordt getoond zie je hoe het werkt. De donkerblauwe 'Standaard' groep met (Innobrix) parameter [1, 0] (Column, Row) bevat de basis achtergevel van het type. Alle groepen verderop binnen deze kolom [1,1 t/m 1,3] bevatten één of twee opties.

Zodra er een optie wordt aangezet, én er is een groep die voldoet aan de voorwaarden binnen een kolom, zal de 'Standaard' groep worden uitgeschakeld ten faveure van de groep die het meest aan de voorwaarden voldoet. Een 'blauwe' (standaard) groep staat altijd aan tenzij er een andere groep binnen diezelfde kolom is gekozen.
Om een voorbeeld te geven: wanneer de optie 'Schuifpui' wordt geselecteer zal de groep 'Schuifpui' [1,1] getoond worden op het model en zal 'Basis Achtergevel' [1,0] worden uitgeschakeld.

Het is belangrijk om te weten dat de groep 'Schuifpui & Uitbouw 1200mm' in zo'n geval niet getoond wordt. Vanuit het systeem van Innobrix voldoet deze groep 'slechts' aan 50% van de gestelde voorwaarden.
In het geval dat 2 opties tegelijkertijd binnen één kolom exact 100% voldoen, zal het systeem altijd maar één groep tonen, vaak is dit de 'eerste' groep in de kolom. Zo'n geval zou kunnen gebeuren als je in dit voorbeeld 'Schuifpui & Uitbouw 1200mm' weg zou denken, en de opties 'Schuifpui' en 'Uitbouw 1200mm' elkaar niet uit zouden schakelen zodat beiden inschakelbaar zijn. In dat geval zouden zowel groep 'Schuifpui' als 'Uitbouw 1200mm' voor 100% voldoen.

...Gelukkig zijn er manieren om opties elkaar te laten vergrendelen of uitzetten. (☞゚ヮ゚)☞

STAP 6

Klik en sleep de optie 'Uitbreiden achtergevel 2400mm' vanuit de optielijst naar de groepen:

  • 00_VS_AG_UB2400 in kolom 1, rij 1
  • 00_VS_IND_UB2400+_luxe_keuken in kolom 3, rij 1.
  • 01_VS_dak_UB2400 in kolom 7, rij 1.
  • 01_VS_vloer_UB2400 in kolom 15, rij 1.

Je ziet hier dan ook duidelijk terug dat één optie meerdere groepen kan aanroepen.

Optie-gedrag: in- en uit schakelen, ver- en ontgrendelen

Een klassiek voorbeeld van 2 opties die gedrag nodig hebben om er voor te zorgen dat deze niet met elkaar kunnen worden gecombineerd zijn Uitbouwen achtergevel 1200mm en Uitbouwen achtergevel 2400mm. Deze 2 opties kunnen nooit worden gecombineerd.
Innobrix biedt mogelijkheden om deze afhankelijkheden in te stellen. Er zijn hiervoor een breed scala aan 'gedrags'-velden beschikbaar die bepalen hoe opties onderling op elkaar kunnen reageren. Voor een volledig overzicht van de mogelijke velden, kun je het beste onze Optiegedrag-sectie bekijken (gedragsvelden).

Hoofdstuk 2.4: Optie-gedrag
Hoe werkt optie-gedrag en logica?
STAP 8

Maak onder de header 'Achtergevel' een nieuwe optie aan met de naam Kozijn in wand van uitbouw 2400mm.

Example Options

Als het goed is, heb je de simpele structuur zoals hier links wordt getoond. Afgaande op de zojuist aangemaakte optie kun je wel raden dat deze nieuwe optie een afhankelijkheid heeft van de uitbouw optie.

Er zijn meerdere manieren om ervoor te zorgen dat de koper geen onmogelijke keuze maakt (het kozijn in de uitbouw, maar dan zonder de uitbouw). We kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat beide opties beschikbaar zijn om te kiezen, maar dat Uitbouwen achtergevel 2400mm altijd (automatisch) wordt ingeschakeld zodra Kozijn in wand uitbouw 2400mm wordt gekozen.
Dat betekent tegelijkertijd ook dat je ervoor moet zorgen dat het uitschakelen van de optie Uitbouwen achtergevel 2400mm tevens de optie Kozijn in wand uitbouw 2400mm uitzet, mocht deze ook gekozen zijn.

Een alternatief is het vergrendelen van de optie Kozijn in wand uitbouw 2400mm totdat Uitbouwen achtergevel 2400mm is gekozen. In de komende stap kiezen we voor deze manier.

STAP 9
  1. Selecteer de optie Kozijn in wand uitbouw 2400mm in de optielijst en scroll het 'Eigenschappen' paneel naar beneden totdat je Aan/Uit gedrag en Vergrendelingsgedrag ziet staan.
  2. Vanuit de optielijst sleep je de optie Uitbouwen achtergevel 2400mm in het Ontgrendel wanneer de volgende opties actief zijn-veld (helemaal onderaan).
  3. Selecteer de optie Uitbouwen achtergevel 2400mm in de optielijst en scroll ook hier naar beneden zodat je Aan/Uit gedrag en Vergrendelingsgedrag ziet staan.
  4. Vanuit de optielijst sleep je de optie Kozijn in wand uitbouw 2400mm in het Uitschakelen opties bij de-activeren-veld.

Je hebt zojuist je eerste optielogica ingesteld! 🎉

Het kan natuurlijk zijn dat wanneer je bezig gaat met je eigen modellen, je soms tegen bepaalde moeilijkheden of 'fouten' in het gedrag van je model aanloopt. Hieronder zie je twee handige video's die een beter beeld geven hoe je overzicht kan houden met betrekking tot het tasveld van je model en zo fouten voorkomt.

Hoofdstuk 2.4: Fouten detecteren
Fouten detecteren in het tasveld
Hoofdstuk 2.4: Filters
Wat zijn filters in het tasveld?
Overige opties

De vrijstaande woning die je in deze tutorial gebruikt bevat natuurlijk meer opties dan alleen deze 2. De overige opties die je kan vinden in het model zijn exact dezelfde als het model dat wij in Innobrix als showcase gebruiken. Wij raden het aan om eens te proberen om de fysieke opties in deze showcase te reproduceren in dit model. Opties die relateren aan materiaalkeuzes (dakpannen, vloerkeuzes, gevelsteen etc.) kun je hier voor nu buiten beschouwing laten.

Kom je er niet uit? Dan kun je altijd nog afkijken uit het (Vrijstaande) model dat je meegeleverd krijgt in de Innobrix Demo Bibliotheek.