Ga naar hoofdinhoud

1.4 - Een situatietekening

De situatietekening of onderlegger‚Äč

Nu het model een mooie uitstraling heeft, resteert alleen de opmaak van de eigenlijke situatie nog. Om een beeld te geven aan je eindgebruiker kun je gebruik maken van een 2D onderlegger. Dit is feitelijk niets anders dan een afbeelding die de feitelijke situatie kan weergeven en 'onder' de woning kan worden geschoven.
Een dergelijke onderlegger kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een verkaveling, of een simpel grasveld. Dit hangt min of meer af van wat je wilt gaan publiceren.
Een situatietekening wordt als .jpg, .png, en .svg geaccepteerd, en kunnen ook (uniform) verschaald worden. Roteren is ook mogelijk. Deze onderlegger dient in de Plan-Editor geupload te worden.

Module 1.4: De situatie!
Hoe schets je de situatie?
STAP 7

Ga terug naar de Plan-Editor en sleep de situatietekening of onderlegger vanuit het mapje op je computer in de 3D omgeving van het project. De afbeelding zal nu verschijnen. Indien nodig kun je laag verschalen (via hotkey S ) en/of roteren (hotkey R) via de -Gizmo. De Woning zelf kun je ook verplaatsen (via hotkey G) en roteren op eenzelfde manier. (Verschalen kan uiteraard niet.)

Handmatig invoeren

Behalve verschalen en roteren via de -Gizmo is het ook mogelijk om handmatig een Rotatie en Schaal waarde in te voeren via het Eigenschappen-paneel wanneer de onderlegger geselecteerd is.