Ga naar hoofdinhoud

Woningen

Wat zijn Woningen?

Binnen Innobrix wordt de term gebruikt om de woningen binnen een plan aan te duiden.

Configurables en Modellen zijn weliswaar vaak een onderdeel van een Woning maar zijn niet hetzelfde. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat Woningen in het plan staan zonder een gekoppelde Configurable of Model. In een zodanig geval kun je de Woning herkennen doordat het in een Massa of Massa Volume wordt getoond binnen het plan. Zonder aanhangige Configurable, Model of Massa Volume heeft een Woning in zichzelf niet vaak een toegevoegde waarde en is het niet meer dan een 'lege schil' met een paar toegekende eigenschappen. Veel van deze eigenschappen worden rechtstreeks getoond in de Viewer.

Aanmaken van een Woning

Een Woning kan op twee manieren worden aangemaakt.

  1. Via het klikken en slepen van een Configurable, Model, Woningtype of Massa volume vanuit hun respectieve tabbladen binnen de Content Browser op de kavelkaart in de 3D omgeving van het plan. Hierbij wordt een Woning aangemaakt en wordt deze direct gekoppeld met de gekozen Configurable of Massa Volume. Wanneer een Woningtype wordt gekozen is de Woning al tevens voorzien van ingevulde eigenschappen.

Create Woning

  1. Via de toetscombinatie Alt + E. Hiermee wordt een lege Woning gecreëerd. Je zult zelf een passende Configurable, Model of Massa Volume moeten koppelen om concreet gebruik te kunnen gaan maken van deze Woning.

Op één kavelkaart kunnen meerdere Woningen geplaatst worden vanuit één configurable. Zo kun je een gehele wijk inrichten met één Configurable. (Hier komt dus de gehele type-benadering van Innobrix om de hoek kijken). Alle Woningen die je plaatst kun je terugvinden binnen de Scene hiërarchie.

Eigenschappen van een Woning

Eigenschappen van een Woning zijn per Woning instelbaar en kunnen daarom erg divers zijn als het aankomt op inhoud.

Positie

De positie van de Woning kan visueel gewijzigd worden door de -gizmo te gebruiken (hotkey G). Daarnaast kan ook de positie van de Woning worden aangepast door tekstueel andere waarden in te voeren binnen de X, Y en/of Z-as.

Verplaats Estate

Rotatie

De rotatie (in graden) van de Woning kan visueel gewijzigd worden door de -gizmo te gebruiken (hotkey R). Daarnaast kan ook de positie van de Woning worden aangepast door tekstueel andere waarden in te voeren binnen de Y-as.

Roteer Estate

Naam

De Naam van een Woning. Zodra een Woning wordt aangemaakt op basis van een Configurable neemt de Woning de naam over van de Configurable.

Status

Zet de status van een Woning op één van de volgende 4 mogelijkheden:

  • Beschikbaar
  • Onder Optie
  • Verkocht
  • Niet beschikbaar

De gezette status van de Woning wordt getoond in de flyout van de Woning zodra een Woning wordt aangeklikt.

Bouwnummer

Het bouwnummer van een Woning. Wordt prominent gebruikt wanneer de 2D kavelselector is geïmplementeerd en wordt ook gebruikt voor de Revit terugkoppeling.

Beschrijving

De beschrijving van een Woning.

Woonoppervlak

Het woonoppervlak (in m2) van een Woning. (Optioneel)

Kaveloppervlak

Het kaveloppervlak (in m2) van een Woning. (Optioneel)

Prijs

De basis-prijs van deze Woning. In de Viewer wordt de prijs van een Woning getoond en berekend op de specifieke configuratie: prijs = basisprijs + alle optieprijzen + Correctie.

info

Wanneer de project-eigenschap Heeft prijslijst is uitgeschakeld wordt dit veld helemaal niet getoond in de Viewer.

Correctie

Een eventuele correctie die je kan meegeven op de prijs van een Woning. Wordt bij de basis-prijs van de Woning opgeteld (of afgetrokken). (Optioneel)

Gespiegeld

Spiegel de Woning over de x-as. Let op: dit is geen bouwkundig accurate spiegeling.

Individueel

Indien aangezet, dan wordt de Woning in de Viewer als 'geisoleerd' getoond. Dat wil zeggen, zonder het gehele plan of 3D situatie erbij in beeld. Appartementen of beneden/bovenwoningen zijn een specifieke use-case die zich hiervoor lenen.

Met grasveld

Alleen beschikbaar indien de eigenschap Individueel ook is ingeschakeld. Dit bepaald of er een maaiveld onder de woning wordt getoond of niet. Voor appartementen of gestapelde woning is het aan te raden deze optie uit te schakelen.