Ga naar hoofdinhoud

Innobrix Add-in

Installeren van de Add-in voor Revit

De meest recente versie van de Innobrix Add-In voor Revit kan gevonden worden binnen de Autodesk App Store.

Huidige versie: 2.1.0.0

Klik hier om naar de Innobrix Revit Add-In te gaan!

De benodigde Innobrix parameters worden geïnjecteerd in het Document zodra de Prepare Document knop wordt gebruikt.

Werk je in een centrale veilige omgeving zoals Citrix?

De Innobrix add-in voor Revit maakt op de achtergrond gebruik van een losstaande .exe en DLL's die bij het installeren gebundeld zijn. Zorg ervoor dat je systeembeheer de Innobrix add-in toevoegt aan de whitelist van je omgeving.

de Innobrix Addin for Revit!
De Innobrix Add-in voor Revit installeren

Functionaliteiten

De Innobrix add-in kent een aantal knoppen.

Revit Add-in

Export without options

Prepare Document

Export with options

Import from Innobrix

Export without options

Gebruik deze knop om een directe export van je huidige 3D view te maken. Deze methode van exporteren is uitermate geschikt voor de BIM Publisher of Planconfigurator-module. In tegenstelling tot modellen die voor de Woningconfigurator zijn ontwikkeld, hoeft er voor deze manier van exporteren geen rekening te worden gehouden met de Model Groups systematiek. Geef een bestandslocatie aan waar het resulterende IBX-bestand kan worden geplaatst. De naam van het IBX-bestand komt overeen met de naam van het huidige Revit document.

N.B: Indien het Revit document niet is opgeslagen, of geen geldige bestandsnaam heeft, wordt er automatisch een gegenereerde naam meegegeven aan het IBX-bestand.

info

Het is voor deze manier van exporteren niet nodig om eerst de 'Prepare Document' actie uit te voeren.

Let op!

De add-in zal een foutmelding tonen indien er geen levels in het Revit document aanwezig zijn die Building Story aangevinkt hebben staan. Er is minimaal één level nodig die deze eigenschap bezit om succesvol te kunnen exporteren.

Prepare Document

Deze knop injecteert de Innobrix parameters in het document die vervolgens gebruikt kunnen worden om Model Groups te taggen om een model van opties te kunnen voorzien.

Sinds de release van versie 2.0.0 van de Innobrix Revit Add-in wordt de Innobrix: Floor parameter niet langer geïnjecteerd in Model Groups.

Export with options

Exporteer je Model Groups waarmee je model is opgebouwd naar een IBX-bestand om in Innobrix een Configurable aan te maken of een bestaand model te updaten.

Contextgevoelig

Het is mogelijk om met deze knop 2 soorten export te maken:

  1. Een totale export waarbij alle Model Groups (die voorzien zijn van volledig ingevulde Innobrix parameters) van één of meer types die gevonden worden in het Revit document worden meegenomen tijdens het exporteren naar een IBX-bestand.

  2. Een selectieve export op basis van de huidige geselecteerde Model Groups. Binnen de huidige geselecteerde Model Groups worden alle groepen geëxporteerd die correct voorzien zijn van ingevulde Innobrix-parameters.

Controle

Vanaf versie 2.0.0 van de Innobrix add-in voor Revit wordt er, voordat er daadwerkelijk een export wordt uitgevoerd, door de add-in eerst gecontroleerd of er Model Groups aanwezig zijn binnen het Revit document die exact dezelfde parameters bevatten. Om te voorkomen dat er in Innobrix onjuistheden worden gecreëerd dienen eventuele duplicaten verholpen te worden voordat de add-in het toestaat om te exporteren. Duplicaten worden gezien indien er Model Groups aanwezig zijn die exacte overeenkomstige invulling hebben van de Innobrix: Type(s), Innobrix: Column en Innobrix: Row parameters.

Indien de add-in duplicaten ontdekt, zal er een foutmelding worden getoond.

Model Group Check

Het wordt aangeraden om een Revit Schedule aan te leggen ter controle om deze fouten te voorkomen of snel te kunnen detecteren.

Import from Innobrix

Met deze knop kan er een configuratie .JSON bestand worden ingeladen t.b.v. het importeren van configuraties.

Zie ook: de Revit terugkoppeling.