Ga naar hoofdinhoud

Introductie

Wat zijn Bibliotheken in Innobrix?

Innobrix Bibliotheken zijn de fundamentele onderdelen van de Studio van waaruit je projecten en plannen kan gaan maken. Een Bibliotheek kun je zien als een collectie van Modellen, bijbehorende Optielijsten en Materialen.

Models, Configurables & Woningtypes

Innobrix kent 3 soorten bibliotheken. Er is een Models bibliotheek, Configurables bibliotheek, en een Woningtypes-bibliotheek.

De Models-Bibliotheek en Configurables-Bibliotheek zijn de primaire locaties van waaruit je je modellen wilt gaan uploaden en beheren. In het geval van de Configurables bibliotheek, ook nog configureren. Alle BIM Publisher, Woningconfigurator, en Planconfigurator projecten en plannen die je aanmaakt in de Studio zijn in principle slechts een 'schil' om een Bibliotheek heen.

De Woningtypes-Bibliotheek is de bibliotheek waar je nieuwe Woningtypes kan aanmaken en tevens kan delen met andere gebruikers van het Innobrix platform.

Het verschil tussen Models, Configurables en Woningtypes

  • Models: Modellen zonder opties
  • Configurables: Modellen mét opties
  • Woningtypes: Afgeleide configuraties van Configurables (en soms ook Models)

Woningtypes

De Woningtypes-Bibliotheek is de pagina waar je Woningtypes kan aanmaken en (optioneel) kan verstrekken richting andere gebruikers van het Innobrix platform. Woningtypes zijn herbruikbare en uitgewerkte afgeleiden van bestaande Configurables en zijn in principe al volledig voorzien van opties. Om het simpel te beschrijven: zodra je een Configurable de situatie insleept zul je alle (functionele) opties die je wilt nog moeten instellen, waarbij dit voor Woningtypes niet nodig is. Zonder Configurables of Models kun je geen Woningtypes aanmaken.

Woningtypes zijn de modellen die je kan delen met andere gebruikers van het Innobrix platform.

De opbouw van een Bibliotheek

Bibliotheken kun je terugvinden op de Configurables pagina, Models Pagina en Woningtypes pagina in de Studio. Onder de naam kun je zien welke plannen en projecten gebruik maken van de onderliggende Bibliotheek.

Model Wijzigen

Het -icoon maakt het mogelijk om de naam van de Configurable te wijzigen. Wanneer er een model voor de eerste keer wordt geupload in een Bibliotheek wordt de naam overgenomen die vanuit Revit afkomstig is en wordt gedefiniëerd via de Innobrix: Type(s) parameters.

Updaten van de naam via IBX

Het is (nog) mogelijk om de naam van een Configurable te updaten via een Model Update actie door middel van het Innobrix bestand.

Zie ook: Model Importeren

Model Verwijderen

Via het -icoon kun je een model in zijn totaliteit verwijderen. Dat betekent dat het model niet langer beschikbaar is voor gebruik in projecten en plannen. Materialen die op het model aanwezig waren blijven nog wel aanwezig binnen de Materialen Bibliotheek.

Pas op!

Wees voorzichtig met het verwijderen van een model. Het is mogelijk dat een model nog ergens in een plan of project in gebruik is. Indien dit het geval is, zal er eerst een waarschuwings pop-up worden getoond waar om bevestiging wordt gevraagd. Alle eventuele Woningen die nog gebruik maken van het model verliezen vervolgens hun relatie met de Configurable.

Deze actie kan NIET worden ongedaan gemaakt!

Model Dupliceren

Het is mogelijk om een model te kopiëren in de Bibliotheek waarbij er een onafhankelijke optielijst en materiaal wissel wordt aangemaakt. Dat betekent dat aanpassingen aan de optielijst vanuit zowel het bron- als kopiemodel geen invloed heeft op de andere optielijst.

Mogelijke use-cases voor het dupliceren van een model:

  • Versiebeheer van je modellen
  • Gefaseerd project waarbij dezelfde woningtypes worden gebruikt maar prijzen kunnen verschillen
  • Woningtypen waarbij de Revit groepen opzet veelal dezelfde Innobrix parameter structuur heeft en opties overeenkomen
  • maar waarbij slechts de geometrie van de woning verschillend is. (bijvoorbeeld door differentiatie op beukmaat)

Configurable Editor

Model Delen

Hiermee kun je Woningtypes met andere gebruikers van het Innobrix platform delen. Zij kunnen dan gebruik maken van het Woningtype in plannen en/of projecten. Het modelbeheer van de onderliggende Configurables en Models ligt nog steeds bij de delende partij. De ontvangende partij is nooit gerechtigd om inhoudelijke wijzigingen aan het ontvangen model toe te brengen. Woningtypes die gedeeld zijn met partijen worden voorzien van een groen label.

Woning-eigenschappen zijn echter wel aanpasbaar door de ontvangende partij omdat dit geen model-specifieke eigenschappen zijn.

notitie

Deze functie is enkel beschikbaar voor Woningtypes. De onderliggende Configurables en Models kunnen niet extern worden gedeeld.