Ga naar hoofdinhoud

Materiaalwissels

Wat zijn materiaalwissels?

De materiaalwissel is functionaliteit waarmee materialen uit te wisselen zijn door middel van opties vanuit de optielijst. De eindgebruiker kan in de viewer door middel van opties de uitstraling van een woning aanpassen zonder dat er extra groepen in het tasveld nodig zijn. Op deze manier wordt het tasveld zo compact mogelijk gehouden. Daarnaast worden materiaalwissels ook veelal gebruikt voor Functionele opties om bijvoorbeeld een woning (of) projectspecifieke materialen aan te roepen wanneer een basismateriaal vaker of meerdere modellen wordt hergebruikt.

info

Materiaalwissels zitten datatechnisch gekoppeld aan de optielijst waarin ze zijn opgezet, en zijn niet als los onderdeel over te kopiëren naar andere optielijsten.

Wat heb je nodig voor een materiaalwissel?

Er zijn 4 zaken die je nodig hebt om een materiaalwissel op te zetten, namelijk:

  • Een model in een Bibliotheek
  • Een optielijst met een aantal opties
  • Een bronmateriaal
  • Een doelmateriaal

Wat zijn bron- en doelmaterialen?

Een bron-materiaal kan gedefiniëerd worden als: het materiaal dat je wilt gaan uitwisselen voor een ander materiaal.

Een doel-materiaal kan gedefiniëerd worden als: het materiaal waar het bron-materiaal mee uitgewisseld gaat worden.

g2_metselwerk

g2_metselwerk_blauw

Een bron-materiaal wordt dus uitgewisseld op de elementen voor een doel-materiaal wanneer een bepaalde optie wordt gekozen.

Materiaal controleren

Mocht je constateren dat bij het instellen van een materiaalwissel een aantal elementen onbedoeld meeveranderen van materiaal, dan is het verstandig om de elementen binnen Revit te inspecteren en zonodig het materiaal op dat element aan te passen.

Instellen van een materiaalwissel

Het instellen van een materiaalwissel doe je altijd binnen de Configurable-Editor van een model.

Basismateriaal definiëren

  1. Ga naar de Configurable-Editor van een model.
  2. Maak een aantal opties aan in de optielijst. Meestal wil je hier opties voor gebruiken van het type Thumbnail. Voor het gemak, zet ze onder één header.
  3. Vanuit het Materialen tabblad in de Content Browser kies je het bron-materiaal wat je wilt gaan uitwisselen. Sleep deze vervolgens op de header Material switches.

De naam van het bron-materiaal is nu zichtbaar onder Material switches.

Sleep materiaal naar switch

Opties en doelmaterialen koppelen

  1. Klik op de naam van je doel-materiaal onder Material switches en zorg ervoor dat het 'type' wissel altijd op Volledig staat.
  2. Sleep de directe bovenliggende header van de eerder gemaakte opties vanuit de optielijst rechtstreeks op je bron-materiaal die getoond wordt onder Material switches. De opties die zich onder de header bevinden zullen worden aangemaakt onder de Material switch set.
  3. Sleep een doel-materiaal vanuit het Materialen tabblad in de materiaal-dropzone van het doel-materiaal veld. Heb je nog geen doel-materiaal? Maak er dan één of meer aan!

Als het goed is gegaan heb je nu een (eerste) materiaal wissel opgezet.

Terugschakelen naar een bron-materiaal

Voor het terugwisselen naar een bron-materiaal hoef je niet per se een eigen materiaalwissel aan te houden. Hiervoor is een simpele optie in principe voldoende (zoals 'basis-metselwerk'). Aangezien deze optie gekozen kan worden en er geen wissel is ingesteld, zal het materiaal weer automatisch terugvallen naar het bron-materiaal.