Ga naar hoofdinhoud

Google Tracking Code

Gebruiken van de Google Tracking Code

Het is nu mogelijk om, per project, de Google Tag Manager te gebruiken om data per project die binnen Innobrix is geïmplementeerd uit te lezen. Google Analytics zijn hier onderdeel van.

Hoe je de Google Tag Manager kan instellen wordt via onderstaande link uitgelegd.

Instellen van de Google Tag Manager

Technisch

Let op: het instellen van de Google Tag Manager is vrij technisch en kan het best worden gedaan door een marketeer of de websitebeheerder van het project.

In het Project Wijzigen scherm van het gewenste project binnen Innobrix is het vervolgens mogelijk om een Google Tracking Code in te vullen. De notatie van een ContainerID binnen dit veld is: GTM-XXXXXX of G-XXXXXX.

GTM code

Cookies

De Cookie melding wordt verplicht gesteld bij het gebruiken van de Google Tracking Code. Daarbij hoort ook een uitbreiding van de bestaande (optionele) cookie melding waarbij de bezoeker van de Viewer wordt gepresenteerd met de keuze om slechts essentiële cookies toe te staan. Indien hier voor gekozen wordt, wordt de Google Tracking Code nog steeds geinjecteerd maar wel met een geanonimiseerd IP adres.

Wanneer de cookie eenmaal door de gebruiker ingesteld is, kan dit alleen worden aangepast door het verwijderen van de Innobrix cookie en het verversen van de pagina.